Välkommen!

Hej och välkommen till ht-15 och musiken på Lugnets skola!

music_image001final

Här kan du hitta information och länkar som rör musikundervisningen på Lugnets skola. Den här musikbloggen hade jag på min förra skola, Ribbybergsskolan, där jag arbetade i elva år. Jag kommer fortlöpande anpassa den till Lugnets skola; åk 5 och 6 har vi ju exempelvis ännu inte här 😉

Håll till godo så länge!

Musikundervisningen i åk 1 och två bedrivs av hemvistens egna pedagoger, med handledning av mig. Själv undervisar jag läsåret 15/16 åk 3 och 4. Om du tittar högt upp på sidan, under bilden, så hittar du flikarna med din årskurs. Det finns även några flikar med länkar och en flik som heter ”Tack”. Där kan du hitta andra skolors musikbloggar! Om du drar med pekaren över dem hittar du din årskurs. Det kan vara bra att titta in på sidan om du varit sjuk, bortrest behöver repetera eller helt enkelt inte riktigt hängde med under den senaste lektionen. Du hittar det vi håller på med just nu under din årskurs ”Aktuellt”. Du kan också få inspiration och nya idéer; kanske prova ett nytt ackord, skriva en låt eller spela ett spel!

Hälsningar

Sophie Eklöf

IMG_0281

sophie.eklof@stockholm.se

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Om musikämnet i skolan

imgres-4

MUSIK

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

• spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

• skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer,

• analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

 

Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.

Syfte

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst, musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och  sammanhang. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta ochframföra musik i olika former. Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik. Elevernas erfarenheter av musik ska utmanas och fördjupas i mötet med andras musikaliska erfarenheter. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras.

(Skolverket)

images-2

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Kontakt

sophie.eklof@stockholm.se

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Centralt innehåll och kunskapskrav

Kursplan – Musik

Skolverket om bedömning och betyg

Publicerat i Kunskapskrav i slutet av år 6 | Lämna en kommentar