Musik och matematik

Ibland jobbar vi ämnesövergripande på skolan. Här har klass 3B fått hjälpa musikfröken med en universitetsuppgift om mönster och samband i matematiken.

Vil ärde oss en klapplek, analyserade, diskuterade och visade den med andra representationsformer och sedan omvandlade vi klapparna till något annat som klingade!

Tack 3B!

Eklöf Matematikrapport UM2024