Musikens påverkan – filmmusik

Musiken påverkan: Filmmusik

Mer information kommer!

Musik på film

Ur Skolverkets kursplan för musik/Centralt innehåll i årskurs 4-6

Musikens sammanhang och funktioner:

Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6:

(…) Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande. Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.