Piano/Klaviaturackord

klaviatur 4 ackord, tre tonarter

315_-_Piano_Keyboard

Virtual Piano

Ur Skolverkets kursplan för musik/Centralt innehåll i årskurs 4-6

Musicerande och musikskapande:

Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.

Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.

Musikframföranden

Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer

Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.

Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.

 Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6:

(…) Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord. Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med tajming.