Världens musik

Världens musik: Vi lyssnar på musik från olika delar av världen. Vi lyssnar efter typicitet (vad som är typiskt/kännetecknande) lär oss känna igen olika slags instrument.  Arbetsområdet avslutas med ett prov.

 

 

Musikalisk världskarta

Klicka på den länken ovanför, så kommer du till en annan musikskolblogg, Musikrum Rickard. Där kan du klicka på kartan för att lyssna på musik från olika delar av världen.

Tack till Musikrum Rickard!

http://musikrumrickard.blogspot.se/#uds-search-results

 

 

Ur Skolverkets kursplan, musik; centralt innehåll i årskurs 4-6

Musikens sammanhang och funktioner

Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6

(…) Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.

 

 

Ur Skolverkets kursplan för musik/Centralt innehåll i årskurs 4-6

Musikens sammanhang och funktioner:

Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6:

(…) Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande. Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.