Sjunga/Rösten

Lär dig sjunga! Rösten bär vi med oss vart vi än går. Den är personlig och din egen. Kan du sjunga, kan du musicera var som helst!

url-2 imgres-5

http://www.youtube.com/watch?v=J1gDRIHHF0o

3 sångövningar:

http://www.youtube.com/watch?v=07j7R1NNkLM

 

 

Ur Skolverkets kursplan för musik/Centralt innehåll i årskurs 4-6

Musicerande och musikskapande:

Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.

Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel  uppvärmningsövningar

Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap

Musikframföranden

Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer

Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6:

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd (…) Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med tajming.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.