Musikens påverkan-Musik i reklamfilm

Musiken påverkan: Reklamfilmmusik

imgres-3

Vi pratar om musiken påverkan inom reklamfilm. Vi lyssnar, samtalar och analyserar. Vi kommer att skapa en egen reklamjingel på iPads- Garageband.

Reklamjingel uppgift

Musik på film

Ur Skolverkets kursplan för musik/Centralt innehåll i årskurs 4-6

Musikens sammanhang och funktioner:

Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6:

(…) Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande. Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.

(…) Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.