Populärmusikhistoria (av Johannes Wiberg)

https://prezi.com/m314peemqskb/popularmusikhistoria/

hzilt4vvnsr7ac24ctlzmn3h6qadw6rhlm5vs2oll757hbaoaxlq_0_0